Po-Št: 8:00-17:00, Pia: 8:00-16:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 62

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 63

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 61

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 84

Po-Pia: 11:00-19:30, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 75

Po-Ne: 10:00-20:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 87

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 85

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02 / 20 60 00 69

Po-Ne: 9:00-20:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02 / 20 60 00 67

Po-Ne: 9:00-20:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 80

Po-Ne: 10:00-18:30, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 89

Po-Ne: 8:00-20:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 82

Po-Ne: 9:00-20:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02 / 20 60 00 74

Po-Pia: 10:00-18:30, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 68

Po-Ne: 9:00-20:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/ 20 60 00 77

Po-Ne: 9:00-20:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 81

Po-Ne: 9:00-20:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 71

Po-Ne: 9:00-20:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 70

Po-Pia: 9:00-17:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 88

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 66

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 72

21 pobočiek

na Slovensku

Spoznajte všetky prelomové technológie roku 2018

Spoznajte všetky prelomové technológie roku 2018

muz dotykove rozhranie

 

Všetky dôležité technologické momenty uplynulého roka na jednom mieste.


Čo je to ten “internet vecí”? Aký je rozdiel medzi umelou inteligenciou a strojovým učením? Hrozí i vám, že vás v práci nahradí robot? Cloud, 3D tlač, virtuálna realita, neurálne siete, Bitcoin a blockchain, k tomu genetika a environmentálne otázky. Máte pocit, že sa pri týchto pojmoch tak trochu strácate, alebo vám niečo uniká?

 

Udržať si dostatočný rozhľad v aktuálnom dianí vo sfére technológií, pri tempe akým dnes napredujú, vyžaduje nielen dávku nadšenia, ale aj dosť času na vstrebanie množstva informácií. No čas je vzácny, nie každý ho má nazvyš, a preto máme koncoročné prehľady udalostí. Tu je ten náš o kľúčových technológiách za uplynulý rok.

 

Umelá inteligencia

Umelá inteligencia (alebo aj AI, z angl. „artificial intelligence“) je termín, ktorý zastrešuje mnoho konceptov, spojených s výskumom a praktickými riešeniami určitého typu úloh vykonávaných počítačom. Ide o také úlohy, ktoré keby riešil človek, musel by zapojiť svoju inteligenciu.

 

Dominantným nástrojom trénovania počítačov na tento druh úloh je strojové učenie (ML z „machine learning“). Jeho podstatou je poskytnúť počítaču obrovské množstvo dát, z ktorých sa potom postupne učí nachádzať čoraz presnejšie riešenia – napríklad porozumieť hlasu, alebo rozpoznať, čo je na obrázku. Princípy ML sa opierajú najmä o hrubú výpočtovú silu, no inšpiráciu nachádzajú aj vo fungovaní ľudského mozgu. Tým, že je implementácia AI tak úzko spätá s prístupnosťou hardvéru, bola dlho doménou veľkých firiem. No práve rok 2018 priniesol v tomto ohľade pohyb smerom k širšiemu publiku.

 

Amazon ponúka cloudové ML riešenia v rámci svojej divízie AWS a v spolupráci s Microsoftom aj projekt Gluon – súbor nástrojov určených na vývoj v tejto oblasti. Google svoju open-source knižnicu TensorFlow sprístupnil už dávnejšie, no teraz jej ekosystém obohatil aj o vzdelávací kurz MLCC. Vzdelávanie tu predstavuje druhý kľúčový faktor, lebo práve nedostatok odborníkov je limitujúcim faktorom rozšírenia ML/AI mimo technologický sektor. Podľa súčasných očakávaní by umelá inteligencia mohla nájsť uplatnenie vo výrobe i energetike. Veľké nádeje, v podobe analýzy výskumu a odbremenenia lekárov, do nej vkladá aj medicína.

 

Duel neurálnych sietí

Je fajn, že sa umelá inteligencia dokáže učiť, no vie aj imitovať predstavivosť a kreativitu? Aspoň v princípe by mohla. Ideou duelu neurálnych sietí je vytrénovať dve AI na identickej sade dát, napríklad obrázkoch chodcov na prechode. Jedna z neurálnych sietí (AI modelovaná podľa mozgu) by sa potom snažila podobné obrázky sama vytvoriť, čo sa historicky doteraz veľmi nedarí. Druhá sieť by pokračovala vo vyhodnocovaní vytvorených obrázkov a produkovala spätnú väzbu. Na jej základe by sa zasa prvá sieť snažila svoje nové obrázky vylepšiť. Hlavnými hráčmi na tomto poli sú Google Brain, DeepMind a Nvidia.

 

Internet vecí a vnímavé mesto

Ak chceme za pomoci počítačov adresovať akútne problémy čo najefektívnejšie, potrebujú kvalitné dáta, s ktorými môžu pracovať. Tie sa dnes dajú, vďaka moderným snímačom, zozbierať už takmer z akéhokoľvek prostredia. Či je to užívateľské správanie online, návyky životného štýlu, alebo fyzický pohyb, všetko zanecháva dátovú stopu. Ako “internet vecí” (IoT, “Internet of Things”) označujeme široké spektrum zariadení pripojených k Internetu, ktoré nie sú počítačmi v bežnom zmysle slova. IoT technológie umožňujú zber, len nedávno ešte nedostupných, dát a tým aj nový, objektívnejší pohľad na realitu. Objem takto získaných dát sa zdvojnásobí zhruba každé dva roky a je len prirodzené, že firmy hľadajú stále nové spôsoby ich zúročenia. Termín “smart city”, rezonujúci už niekoľko rokov, pokrýva aktivity založené práve na takýchto dátach a cielené na zlepšenie života v mestách.

 

Tento rok na seba upútal pozornosť ambiciózny projekt v kanadskom meste Toronto. Sidewalk Toronto vznikol v spolupráci mesta a firmy Sidewalk Lab (dcéra Alphabet vlastniacej Google). Má v pláne revitalizáciu mestskej časti Quayside ležiacej na brehu Ontaria. A plán je to naozaj veľkolepý – všetky dopravné prostriedky by mali byť autonómne a zdieľateľné, poštu by malidoručovať podzemné roboty, a senzory by mali nonstop monitorovať kvalitu životného prostredia a vybrané ľudské aktivity.

 

Kovová 3D tlač

Ani 3D tlač nie je práve horúcou novinkou. Technológia výroby postupným nanášaním vrstiev materiálu až do žiadanej výslednej podoby produktu konkuruje tradičnejším formám už niekoľko rokov. Materiálom môže byť čokoľvek od plastu, cez betón a kovy, až po živé tkanivo.

 

Jednou z ekonomicky najlákavejších výhod je redukcia veľkých skladových zásob náhradných dielov, ktoré 3D tlač sľubuje vyprodukovať v krátkom čase priamo v mieste spotreby. Firmy ako Markforged a Desktop Metal sa zameriavajú na 3D tlačiarne pracujúce s kovom. Obe počas uplynulého roka uviedli na trh modely cenovo prístupné malým a stredným podnikom. Spoločne s gigantom GE dúfajú v revolučnú rýchlosť, výkon a svetlú budúcnosť.

 

Umelé embryá a budúcnosť čítaná z DNA

V laboratóriách univerzity Cambridge sa podarilo vytvoriť myšie embryá len z kmeňových buniek, bez použitia vajíčok, či spermií. I keď myší jedinec by z nich ešte nevznikol, zostávajú prísľubom do budúcna, zdrojom nových etických dilem a spektakulárnym zážitkom pozorovania samoorganizácie buniek.

 

Ďalšou biologickou novinkou je predpovedanie rizika ochorení, povahových čŕt, správania a inteligencie z analýzy DNA. Predpovede zahŕňajú pravdepodobnosti výskytu rakoviny, infarktu, závislosti na tabaku, aj výšku IQ. Že novorodenci budú možno už čoskoro podrobení takémuto hodnoteniu so sebou prináša nielen vzrušujúce možnosti, ale aj alarmujúce riziká.

 

Slúchadlá Babel a hlasové technológie

Najzvláštnejšou vecou v celom vesmíre bola podľa knihy Stopárov sprievodca galaxiou ryba Babel. Dávala sa do ucha a slúžila ako prekladač z všetkých známych jazykov. Nový produkt Google, slúchadlá Pixel Buds, sa pokúša o čosi podobné. Slúchadlá fungujú so smartfónom Pixel a aplikáciou Google Translate. Vstupom je hovorená reč v cudzom jazyku do smartfónu a výstupom takmer instantný preklad zo slúchadiel.

 

Počas ostatných dvanástich mesiacoch nezaspal ani vývoj hlasových asistentov. Skôr naopak – Alexa, Siri i Google Assistant naberajú na popularite a v roku 2020 sa očakáva, že až polovica všetkých vyhľadávaní bude hlasových. Očakávať možno aj integráciu do iných zariadení, Alexu už napríklad nájdete v autách BMW.

 

Digitalizácia firiem a automatizácia práce

V nastúpenom trende pokračuje aj transformácia firemných štruktúr smerom k vyššej digitalizácii. Schopnosť biznisu reagovať na náhle technologické zmeny si vyžaduje samostatný prístup. Manažment transformácie má mnoho aspektov z oblastí technológie aj biznisu – vzdelávanie pracovníkov, schopnosť reagovať na legislatívne zmeny, investície do dát a hardvéru, cloudové stratégie, adaptácie nových technológií a podobne.

 

Správ o hrozbách prepúšťania z dôvodov automatizácie a robotizácie sú dennodenne plné médiá. I keď zrejme ide o nezvrátiteľný trend, nemusí mať len negatívne dôsledky. Ubudne v prvom rade monotónnych a nebezpečných zamestnaní v zlých podmienkach. A nahradenie pracovníkov nemusí nevyhnutne znamenať ich prepustenie, mnohé scenáre prechodu sú optimistickejšie a navrhujú preškoľovanie na iné pracovné pozície.

 

Bitcoin a blockchain

Po astronomickom náraste ceny koncom roku 2017 a následnom prudkom páde kryptomena Bitcoin už dlhšie cenovo stagnuje. No určite nikam neodchádza. Viacero špekulantov dúfa, že čas jej opätovného rastu nie je ďaleko.

 

Dospievať začína i technológia blockchain, ktorá tvorí nielen základ kryptomien, ale má i mnoho iných aplikácií. Po úvodných, azda trochu unáhlených, investíciách do jej vývoja a pár sprievodných zlyhaniach, sa začínajú kryštalizovať jej realistickejšie uplatnenia – vo sférach, kde vzniká nevyhnutnosť decentralizácie bez centrálnej autority. Z prostredia kryptomien (ZCash) vzišla aj metóda zvaná zk-SNARK a vyvolala ohlas ako zaručujúca úplnú anonymitu transakcií.

 

Posun vo výskume kvantových počítačov

Na niektoré výpočtové úlohy je potrebná oveľa vyššia sila ako poskytujú štandardné procesory. Vedci snívajú o modelovaní molekúl na mieru s konkrétnymi účelmi – nové proteíny pre efektívnejšie lieky, elektrolyt pre lepšie batérie, či zmesi, čo dokážu premeniť slnečné lúče rovno na tekuté palivo.

 

Kvantová výpočtová revolúcia, ktorá by niečo také dovolila, je už dlho anticipovaná, no vývoj napreduje len pomaly. Posledným úspechom je simulácia trojatómovej molekuly firmou IBM.

 

Bezuhlíkový zdroj energie

Neďaleko texaskej metropoly Houston sa úspešne testuje prevádzka plynovej elektrárne recyklujúcej CO2. Skleníkový plyn, vznikajúci po spálení zemného plynu, sa zachytáva a po vystavení vysokému tlaku a teplu poháňa špeciálnu turbínu. Potom sa opätovne recykluje pri minimálnom úniku.

Vyberte pobočku pre servis:

 • 1/7

  Bratislava - Servisná centrála Osadná

  Opravy aj na počkanie, servis pc, notebook, iPhone, iPad, Samsung TAB, TV, foto... Možnosť platby v hotovosti aj platobnou kartou.

  Adresa:
  PCexpres, s.r.o.
  Osadná 11
  831 03 Bratislava
  Otváracie hodiny:

  Po-Št: 8:00-17:00
  Pia: 8:00-16:00
  So-Ne: Zatvorené

 • 1/7

  Bratislava - Aupark Shopping Center

  aupark logo

  Moderná pobočka, skvelí technici opravia vašich elektronických miláčikov na počkanie. Na pobočke máte tiež bohatý výber príslušenstva.

  Adresa:
  Aupark
  Einsteinova 18
  851 01 Bratislava
  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/7

  Bratislava - Avion Shopping Park

  avion

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva, najväčšie obchodné centrum na Slovensku.

  Adresa:
  Avion Shopping Park
  Ivanská cesta 16
  821 04 Bratislava
  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/7

  Bratislava - Central

  bratislava central logo

  Moderná pobočka, skvelí technici opravia vašich elektronických miláčikov na počkanie. Na pobočke máte tiež bohatý výber príslušenstva.

  Adresa:
  CENTRAL
  Metodova 6
  821 08 Bratislava
  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/7

  Bratislava - Eurovea

  Eurovea Logo 1

  Jedinečná pobočka s rozlohou 55m2, veľkým výberom krytov, obalov a príslušenstva k mobilom, servisom na počkanie a možnosťou platby aj platobnou kartou.

  Adresa:

  Eurovea
  Pribinova 8
  811 09 Bratislava

  Otváracie hodiny:

  Po-Pia: 11:00-19:30
  So-Ne: Zatvorené

 • 1/7

  Bratislava - OC Nivy

  nivy logo pcexpres

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  OC Nivy
  Mlynské nivy 3
  821 09 Bratislava

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-20:00

 • 1/7

  Bratislava - VIVO!

  BA vivo logo

  Moderná pobočka, kde Vám skvelí technici opravia vašich elektronických miláčikov na počkanie. Na pobočke máte k dispozícii bohatý výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  VIVO!
  Vajnorská 100
  831 04 Bratislava

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/1

  Trnava - City Arena

  logo nakupne centrum big

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  City Arena
  Sladovnícka 1
  917 01 Trnava

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Piešťany - Aupark Shopping Center

  aupark jpg2

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Aupark Shopping Center Piešťany
  Nitrianska 7555/18
  921 01 Piešťany

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-18:30

 • 1/1

  Trenčín - OC Laugaricio

  Laugaricio

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  OC Laugaricio
  7271 Belá
  911 01 Trenčín

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-20:00

 • 1/2

  Žilina - Aupark Shopping Center

  aupark jpg2

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Aupark Shopping Center
  Veľká okružná 59A
  010 01 Žilina

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-20:00

 • 1/2

  Žilina - OC Mirage

  mirage

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Mirage Shopping Center
  Námestie Andreja Hlinku 7B
  010 01 Žilina

  Otváracie hodiny:

  Po-Pia: 10:00-18:30
  So-Ne: Zatvorené

 • 1/1

  Nitra - Galéria MLYNY

  nitra mlyny

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Galéria MLYNY
  Štefánikova trieda 61
  949 01 Nitra

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-20:00

 • 1/1

  Prievidza - OC Korzo

  oc korzo logo

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  OC Korzo
  Nábrežná 1913/5A
  971 01 Prievidza

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 8:00-20:00

 • 1/1

  Martin - TULIP Center

  mt tulip

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  OC Tulip
  Pltníky 2
  036 01 Martin

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-20:00

 • 1/1

  Banská Bystrica - Europa Shopping Center

  banska bystrica europa logo

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Europa Shopping Center
  Na Troskách 25
  974 01 Banská Bystrica

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-20:00

 • 1/1

  Poprad - OC Forum

  Forum logo

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  OC FORUM
  Námestie Sv. Egídia 3290/124
  058 01 Poprad

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-20:00

 • 1/3

  Košice - Servisná centrála Tomášikova

  Opravy aj na počkanie, servis pc, notebook, iPhone, iPad, Samsung TAB, TV. Možnosť platby v hotovosti.

  Adresa:
  PCexpres, s.r.o.
  Tomášikova 16
  040 01 Košice
  Otváracie hodiny:

  Po-Pia: 9:00-17:00
  So-Ne: Zatvorené

 • 1/3

  Košice - Aupark Shopping Center

  logo aupark

  Náš najmodernejší kiosk so skvelými technikmi, ktorí vašich elektronických miláčikov znova postavia na nohy. Bohatý výber príslušenstva a príjemné prostredie je opäť samozrejmosťou.

  Adresa:

  Aupark Košice
  Námestie osloboditeľov 1
  040 01 Košice

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/3

  Košice - Atrium Optima

  pobocka optima

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Atrium OPTIMA
  Moldavská cesta 32
  040 11 Košice

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Prešov - Eperia - Shopping mall

  eperia logo

  Opravy smartfónov na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Eperia - Shopping mall
  Arm. Generála L. Svobodu 25
  080 01 Prešov

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-20:00

Nevyhovuje vám zvolená predajňa?
Nájdite svoju najbližšiu pobočku: